Jubilejný 25. ročník MF DFS Krojované bábiky za nami

KROJOVANÉ BÁBIKY  POD TATRAMI 2023

  • jubilejný 25. ročník –

Prvý júnový víkend priniesol vyvrcholenie jubilejného 25. ročníka Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Krojované bábiky 2023, ktorý je zaradený aj do medzinárodného kalendára folklórnych festivalov IOV. Organizátorom  bolo Podtatranské osvetové stredisko v Poprade, spoluorganizátormi Východoslovenské folklórne združenie, mestá Kežmarok a Poprad, obec Veľká Lomnica a domáce súbory, ktoré si na festival pozvali svojich hostí.  DFS Maguráčik mal ako jediný zahraničného hosťa, a to  Folklórny súbor Leluja  Provodov z  Českej republiky. Goralik z Kežmarku hostil ľudovú hudbu Stožok zo Stožka a DFS Poničan z Poník. Jánošíček zo Svitu sprevádzal DFS Grbarčieta z Bratislavy, ktorý reprezentuje menšinu Chorvátov žijúcich na Slovensku. Letnička z Popradu si pozvala Zemplínik z Michaloviec, DFS Venček z Popradu zase Jadlovček z Margecian. Bez hostí účinkovali súbory LomničaníkPodtatranček z Veľkej Lomnice.

Prvý deň festivalu začal v piatok sprievodom súborov od základnej školy vo Veľkej Lomnici na futbalový štadión, kde sa okrem Leluje z ČR a svitovského Jánošíčka s hosťom predstavili všetky súbory, aby v úvodnom programe festivalu bábik ukázali krásu tradičného umenia našich predkov. Poveternostné podmienky a chladný vietor pozmenili  plán suboriády, ale program otváracieho dňa to nenarušilo. Všetky súbory sa napriek počasiu usilovne snažili pripraviť pre divákov ten najkrajší umelecký zážitok. Ďalší plánovaný program festivalu – stretnutie účinkujúcich na súťaži „SUBORIÁDA“ – sa uskutočnil v telocvični základnej školy.  Hoci  s oneskorením, ale s veľkou vervou sa pustili do súťaženia všetky kolektívy.  V pretekoch skákania vo vreci sa nedal nikto zahanbiť a  rovnako veľké úsilie vynaložili chlapci i dievčatá. Nasledovala tanečná súťaž, kde v  tanci „cindruška“, ktorý je náprotivok odzemku, sa predstavili dievčatá. Išlo o to, ktorá z nich vydrží najdlhšie v podrepe tancovať. Je potrebné pochváliť všetky dievčatá za predvedené výkony. Chlapci sa predviedli v súťaži „odzemkárov“  a tiež zanechali veľmi dobrý dojem. Myslíme si, že aj  bolesti svalov rozhodli o tesných výsledkoch súťaže. V poslednej disciplíne – spev ľudových piesní na rôzne témy – sa postupne predstavili všetci súťažiaci. Boli sme milo prekvapení, koľko piesní na rôzne témy deti poznajú.   Za každú disciplínu získalo družstvo stužku a po skončení sa tieto zrátali. Víťazom sa stalo a prvenstvo obhájilo družstvo DFS Maguráčik z Kežmarku pred Zemplínikom z Michaloviec a Letničkou z Popradu. Nie je však dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa, čo potvrdili vzájomné priateľské gestá a úprimná radosť z účasti.

Sobotňajší program začal prijatím zástupcov všetkých zúčastnených súborov v obradnej sieni Mestského úradu v Poprade, pokračoval sprievodom mestom a otváracím galaprogramom na Námestí sv. Egídia. Pestrofarebný kolotoč krojov, piesní a tancov prilákal do ulíc Popradu množstvo divákov. Bábiky opäť zavítali pod Tatry, aby ukázali, akej ušľachtilej činnosti sa venujú deti vo folklórnych súboroch.

Záverečnému galaprogramu, ktorý sa už tradične koná v Kežmarku v popoludňajších hodinách, predchádza prijatie zástupcov zúčastnených kolektívov čelnými predstaviteľmi mesta. Tento rok viceprimátor Kežmarku Mgr. Bc. Jozef Matia – za aktívnej podpory účinkujúcich speváčok a ľudovej hudby DFS Maguráčik – pozdravil všetkých vedúcich folklórnych súborov „so svojimi živými bábikami“, poprial im veľa úspechov a pozval na ďalšie významné podujatia, ktoré organizuje mesto Kežmarok. Nedeľňajší deň umocnilo i krásne slnečné počasie, ktoré prilákalo do kežmarských ulíc a na hradné nádvorie množstvo divákov, ktorí si pozreli viac ako dvojhodinový program všetkých súborov so záverečným aktom výmeny bábik. Za búrlivého potlesku divákov sa naše bábiky pripravovali na cestu do iných kútov sveta, aby i takto demonštrovali  krásu a umenie našich predkov, ktoré s láskou uchovávajú folklórne kolektívy pre ďalšie generácie.

Súčasťou týchto dní bol aj Detský folklórny súbor Maguráčik, ktorý patrí medzi zakladateľov tohto festivalu a počas jeho existencie  ako jediný kolektív bol hostiteľom zahraničných súborov vo všetkých jeho ročníkoch. Za toto je potrebné poďakovať súboru, ale aj všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii jubilejného 25. ročníka festivalu, a to hlavne Podtatranskému osvetovému stredisku v Poprade, spoluorganizátorom: Východoslovenskému folklórnemu združeniu,  mestám Kežmarok a Poprad, obci Veľká Lomnica, ako aj všetkým ostatným kolektívom.  ĎAKUJEME!

 

Juraj Švedlár, vedúci DFS Maguráčik

Mgr. Iveta Pavlíková, vedúca ĽH