Poce dzeci zhora zdola …

     Zvolávačka detí na rôzne detské hry niesla názov „Poce dzeci zhora zdola“ prierezového galaprogramu venovaného k 40. výročiu DFS Pavička zo Sečoviec, ktorého dlhoročnou dušou je dnes už p. exučiteľka MŠ Valéria Benedeková. Povedali by ste, že človek v určitom veku sa skľudní, začne byť apatický a nečinný. U p. Valérie je to skôr naopak. Musí držať neustále krok so svojimi deťmi v súbore. Prečo? Lebo to chce, lebo sa v tom čo robí našla, lebo ju to stále drží s chuťou objavoavť, učiť sa a odovzdávať.  To všetko bolo cítiť aj z premierového programu DFS Pavička v podaní malých a  veľkých Pavičat. Pomenovanie Pavička si vybrali deti  z chorovodnej piesne „Kadzi pavička ľecela, zlate piročka tracila …“ a pod týmto hrdým  názvom  ho nosia od jeho začiatku  a dominujú vždy tam, kde treba. 

     Pavička je členom VsFZ od roku 1991, t.j. od jeho začiatku. Naozaj verný člen, ktorý prináša radosť a úrodu. Sme naň hrdý i na ich  ďalších vedúcich akými sú: Magdaléna Kožuchová, a v súčasnosti Lucia Malecová a Domink Malec, ktorí pripravili  program nielen po  programovej stránke, ale aj technickej, tak aby všetko  jedno do druhého zapadalo, malo zmysel a plnilo svoj cieľ.  Program sa skladal zo štyroch častí detských pásem, speváckych sólových  blokov  a dvoch hostí. Vystúpenia detí od 2,5 ročných až po rodičov. Očarujúce umelecké podania od autentických improvizácii až po zosúladené technicky náročnejšie choreografie.  Naozaj pestré zoskupenie nielen tanečné,  vekové,  ale aj žánrové, pretože hostia sa prezentovali pop spevom a hudbou od evergrínov až po vlastnú tvorbu, ktorú v závere spievali aj pavičatá z Pavičky.

      Na záver sme nechýbali ani my svojou gratuláciou, pričom naše želania boli smerované na získavanie ešte väščích úspechov, vystúpení a nápadov zahrnuté v Ďakovnom liste, ktorý sme im odovzdali spolu s kyticou úprimných kvetov s nektárom pre náročných. Malí účinkujúci sa potešili sladkostiam a tomu, že to zvládli a mohli mať pozornosť divákov, ktorú si  nie vždy môžu takto vychutnať. Skoro po 2 hodinovom stretnutí s pavičkármi, sme odchádzali s príjemnými pocitmi domov, nezabudnúc na vrúcne prijatie, pohostenie, živelnú skvelú atmosféru, ktorá napovedala, že energia Pavičke určite nechýba a, že tá sa ešte určite  popasuje s nejdnou témou a spracovaním.

    Bolo to skvele, len tak ďalej …

 

Bc. Vlasta Horňáková DiS.art.
tajomníčka VsFZ

www.vsfzpp.sk

https://www.facebook.com/events/1962882197398142

https://www.facebook.com/PavickaSecovce