Jubilejný 25. ročník MF DFS Krojované bábiky za nami

KROJOVANÉ BÁBIKY  POD TATRAMI 2023

  • jubilejný 25. ročník –

Prvý júnový víkend priniesol vyvrcholenie jubilejného 25. ročníka Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Krojované bábiky 2023, ktorý je zaradený aj do medzinárodného kalendára folklórnych festivalov IOV. Organizátorom  bolo Podtatranské osvetové stredisko v Poprade, spoluorganizátormi Východoslovenské folklórne združenie, mestá Kežmarok a Poprad, obec Veľká Lomnica a domáce súbory, ktoré si na festival pozvali svojich hostí.  DFS Maguráčik mal ako jediný zahraničného hosťa, a to  Folklórny súbor Leluja  Provodov z  Českej republiky. Goralik z Kežmarku hostil ľudovú hudbu Stožok zo Stožka a DFS Poničan z Poník. Jánošíček zo Svitu sprevádzal DFS Grbarčieta z Bratislavy, ktorý reprezentuje menšinu Chorvátov žijúcich na Slovensku. Letnička z Popradu si pozvala Zemplínik z Michaloviec, DFS Venček z Popradu zase Jadlovček z Margecian. Bez hostí účinkovali súbory LomničaníkPodtatranček z Veľkej Lomnice.

Prvý deň festivalu začal v piatok sprievodom súborov od základnej školy vo Veľkej Lomnici na futbalový štadión, kde sa okrem Leluje z ČR a svitovského Jánošíčka s hosťom predstavili všetky súbory, aby v úvodnom programe festivalu bábik ukázali krásu tradičného umenia našich predkov. Poveternostné podmienky a chladný vietor pozmenili  plán suboriády, ale program otváracieho dňa to nenarušilo. Všetky súbory sa napriek počasiu usilovne snažili pripraviť pre divákov ten najkrajší umelecký zážitok. Ďalší plánovaný program festivalu – stretnutie účinkujúcich na súťaži „SUBORIÁDA“ – sa uskutočnil v telocvični základnej školy.  Hoci  s oneskorením, ale s veľkou vervou sa pustili do súťaženia všetky kolektívy.  V pretekoch skákania vo vreci sa nedal nikto zahanbiť a  rovnako veľké úsilie vynaložili chlapci i dievčatá. Nasledovala tanečná súťaž, kde v  tanci „cindruška“, ktorý je náprotivok odzemku, sa predstavili dievčatá. Išlo o to, ktorá z nich vydrží najdlhšie v podrepe tancovať. Je potrebné pochváliť všetky dievčatá za predvedené výkony. Chlapci sa predviedli v súťaži „odzemkárov“  a tiež zanechali veľmi dobrý dojem. Myslíme si, že aj  bolesti svalov rozhodli o tesných výsledkoch súťaže. V poslednej disciplíne – spev ľudových piesní na rôzne témy – sa postupne predstavili všetci súťažiaci. Boli sme milo prekvapení, koľko piesní na rôzne témy deti poznajú.   Za každú disciplínu získalo družstvo stužku a po skončení sa tieto zrátali. Víťazom sa stalo a prvenstvo obhájilo družstvo DFS Maguráčik z Kežmarku pred Zemplínikom z Michaloviec a Letničkou z Popradu. Nie je však dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa, čo potvrdili vzájomné priateľské gestá a úprimná radosť z účasti.

Sobotňajší program začal prijatím zástupcov všetkých zúčastnených súborov v obradnej sieni Mestského úradu v Poprade, pokračoval sprievodom mestom a otváracím galaprogramom na Námestí sv. Egídia. Pestrofarebný kolotoč krojov, piesní a tancov prilákal do ulíc Popradu množstvo divákov. Bábiky opäť zavítali pod Tatry, aby ukázali, akej ušľachtilej činnosti sa venujú deti vo folklórnych súboroch.

Záverečnému galaprogramu, ktorý sa už tradične koná v Kežmarku v popoludňajších hodinách, predchádza prijatie zástupcov zúčastnených kolektívov čelnými predstaviteľmi mesta. Tento rok viceprimátor Kežmarku Mgr. Bc. Jozef Matia – za aktívnej podpory účinkujúcich speváčok a ľudovej hudby DFS Maguráčik – pozdravil všetkých vedúcich folklórnych súborov „so svojimi živými bábikami“, poprial im veľa úspechov a pozval na ďalšie významné podujatia, ktoré organizuje mesto Kežmarok. Nedeľňajší deň umocnilo i krásne slnečné počasie, ktoré prilákalo do kežmarských ulíc a na hradné nádvorie množstvo divákov, ktorí si pozreli viac ako dvojhodinový program všetkých súborov so záverečným aktom výmeny bábik. Za búrlivého potlesku divákov sa naše bábiky pripravovali na cestu do iných kútov sveta, aby i takto demonštrovali  krásu a umenie našich predkov, ktoré s láskou uchovávajú folklórne kolektívy pre ďalšie generácie.

Súčasťou týchto dní bol aj Detský folklórny súbor Maguráčik, ktorý patrí medzi zakladateľov tohto festivalu a počas jeho existencie  ako jediný kolektív bol hostiteľom zahraničných súborov vo všetkých jeho ročníkoch. Za toto je potrebné poďakovať súboru, ale aj všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii jubilejného 25. ročníka festivalu, a to hlavne Podtatranskému osvetovému stredisku v Poprade, spoluorganizátorom: Východoslovenskému folklórnemu združeniu,  mestám Kežmarok a Poprad, obci Veľká Lomnica, ako aj všetkým ostatným kolektívom.  ĎAKUJEME!

 

Juraj Švedlár, vedúci DFS Maguráčik

Mgr. Iveta Pavlíková, vedúca ĽH

 

 

Zahájenie 25. jubilejného Medzinárodného festivalu DFS Krojované bábiky

     Dnes bol zahájený jubilejný 25. ročník Medzinárodného festivalu DFS KROJOVANÉ BÁBIKY, ktorý má svoju históriu naozaj pestrú. Je jedinečný nielen tým, že má  svoje niekoľkodňové trvanie, symbol bábik, tvorivými dielničkami, ale aj jeho umiestneninie na rôznych miestach.

Dnešným dňom  vo Veľkej Lomnici sprievodom obcou a následne programom  Budeme sa hrať bol jeho začiatok  umocnený krásnym počasím. Po skončení programu zasa následovala suboriáda pod názvom  Malo nás, poďte všetci medzi nás. Účastníci  sa mali možnosť pri rôznych animačných hrách bližšie zoznámiť medzi sebou a nadviazať kontakty.  Zlepšovali sa vo folklórnych prvkoch i zábavkách.

Zajtra je program sústredený do Popradu. Hneď od rána  bude prijatie účastníkov na MsÚ v Poprade, ktorý bude pokračovať sprievodom centra mesta Poprad o 11,00 hod. až do priestorov medzi kostolmi, kde začne o  12,00 hod. program  Naše krojované bábiky v Poprade. Predstavia sa všetci 12 účastníci festivalu.

Ani nedeľa nebude zaostávať za predošlými dňami. Súbory sa už od rána budú pripravovať na náročný program, ktorý si pre ne organizátori pripravili.  Aj mesto Kežmarok pripravilo pre zástupcov účastníkov prijatie na MsU v Kežmarku. Následne po tomto prijatí začína program pre verejnosť. Sprievod mestom o 13,30 počnúc od MsÚ až po hradné nádvorie, kde začne galaprogram pod názvom    Naše krojované bábiky  so začiatkom o 14,00 hod., na ktorý ste všetci srdečne pozvaní. Jedinečnosť tohto galaprogramu je i v tom, že je spojený  s aktom výmeny bábik, ktoré si medzi sebou súbory  vymenia na pamiatku.  Hradné nádvorie ponúka, prekrásnu atmosféru ako aj to, že sa predstavia  opäť so svojimi programami  účastníci festivalu:

DFS Goralik, Kežmarok
a hosť DFS Stožkárik, Stožok a DFS Poničan, Poniky
DFS Letnička, Poprad
a hosť DFS Zemplínik, Michalovce
DFS Maguráčik, Kežmarok
a hosť FS Leluja, Provodov, Česko
DFS Jánošíček, Svit
a hosť DFS Grbarčieta, Bratislava
DFS Venček, Poprad
a hosť DFS Jadlovček, Margecany
DFS Lomničanik, Veľká Lomnica
DFS Podtatranček, Veľká Lomnica

 

Nevšedne strávený voľný čas môžete zažiť jedine návštevou na tomto originálnom festivale, ktorého organizátorm je POS Poprad a Prešovský samosprávny kraj. Hlavným partnerom , ktorý festival  z verejných zdrojov  podporil je Fond na Podporu Umenia.  Ďalší spoluorganizátori sú Východoslovenské folklórne  združenie, Mesto Poprad s priamou podporou primátora mesta A. Danka, Obec Veľká Lomnica, Mesto Kežmarok, Múzeum Kežmarok, Detský famózny svet Svit, Marco restaurant Poprad. Medzinárodnou záštitou  festivalu je  sieť medzinárodných festivalov  Medzinárodnej organizácie ľudového umenia (IOV), ktoré pomáha pri zabezpečovaní zahraničných účastníkov.  Všetci organizátori i spoluorganizátori sú veľmi radi, že sa festival postupne dostáva do kondície predkovidových časov, čo je vidieť aj na pestrosti pripraveného programu nielen pre verejnosť, ale aj pre účastníkov.

 

https://folklore-festival-costumed-dolls.com

https://www.facebook.com/folklore.festival.costumed.dolls

https://www.instagram.com/costumeddolls/

https://www.facebook.com/osvetapoprad

https://www.facebook.com/EastslovakFolkloreAssociation/