Zahájenie 25. jubilejného Medzinárodného festivalu DFS Krojované bábiky

     Dnes bol zahájený jubilejný 25. ročník Medzinárodného festivalu DFS KROJOVANÉ BÁBIKY, ktorý má svoju históriu naozaj pestrú. Je jedinečný nielen tým, že má  svoje niekoľkodňové trvanie, symbol bábik, tvorivými dielničkami, ale aj jeho umiestneninie na rôznych miestach.

Dnešným dňom  vo Veľkej Lomnici sprievodom obcou a následne programom  Budeme sa hrať bol jeho začiatok  umocnený krásnym počasím. Po skončení programu zasa následovala suboriáda pod názvom  Malo nás, poďte všetci medzi nás. Účastníci  sa mali možnosť pri rôznych animačných hrách bližšie zoznámiť medzi sebou a nadviazať kontakty.  Zlepšovali sa vo folklórnych prvkoch i zábavkách.

Zajtra je program sústredený do Popradu. Hneď od rána  bude prijatie účastníkov na MsÚ v Poprade, ktorý bude pokračovať sprievodom centra mesta Poprad o 11,00 hod. až do priestorov medzi kostolmi, kde začne o  12,00 hod. program  Naše krojované bábiky v Poprade. Predstavia sa všetci 12 účastníci festivalu.

Ani nedeľa nebude zaostávať za predošlými dňami. Súbory sa už od rána budú pripravovať na náročný program, ktorý si pre ne organizátori pripravili.  Aj mesto Kežmarok pripravilo pre zástupcov účastníkov prijatie na MsU v Kežmarku. Následne po tomto prijatí začína program pre verejnosť. Sprievod mestom o 13,30 počnúc od MsÚ až po hradné nádvorie, kde začne galaprogram pod názvom    Naše krojované bábiky  so začiatkom o 14,00 hod., na ktorý ste všetci srdečne pozvaní. Jedinečnosť tohto galaprogramu je i v tom, že je spojený  s aktom výmeny bábik, ktoré si medzi sebou súbory  vymenia na pamiatku.  Hradné nádvorie ponúka, prekrásnu atmosféru ako aj to, že sa predstavia  opäť so svojimi programami  účastníci festivalu:

DFS Goralik, Kežmarok
a hosť DFS Stožkárik, Stožok a DFS Poničan, Poniky
DFS Letnička, Poprad
a hosť DFS Zemplínik, Michalovce
DFS Maguráčik, Kežmarok
a hosť FS Leluja, Provodov, Česko
DFS Jánošíček, Svit
a hosť DFS Grbarčieta, Bratislava
DFS Venček, Poprad
a hosť DFS Jadlovček, Margecany
DFS Lomničanik, Veľká Lomnica
DFS Podtatranček, Veľká Lomnica

 

Nevšedne strávený voľný čas môžete zažiť jedine návštevou na tomto originálnom festivale, ktorého organizátorm je POS Poprad a Prešovský samosprávny kraj. Hlavným partnerom , ktorý festival  z verejných zdrojov  podporil je Fond na Podporu Umenia.  Ďalší spoluorganizátori sú Východoslovenské folklórne  združenie, Mesto Poprad s priamou podporou primátora mesta A. Danka, Obec Veľká Lomnica, Mesto Kežmarok, Múzeum Kežmarok, Detský famózny svet Svit, Marco restaurant Poprad. Medzinárodnou záštitou  festivalu je  sieť medzinárodných festivalov  Medzinárodnej organizácie ľudového umenia (IOV), ktoré pomáha pri zabezpečovaní zahraničných účastníkov.  Všetci organizátori i spoluorganizátori sú veľmi radi, že sa festival postupne dostáva do kondície predkovidových časov, čo je vidieť aj na pestrosti pripraveného programu nielen pre verejnosť, ale aj pre účastníkov.

 

https://folklore-festival-costumed-dolls.com

https://www.facebook.com/folklore.festival.costumed.dolls

https://www.instagram.com/costumeddolls/

https://www.facebook.com/osvetapoprad

https://www.facebook.com/EastslovakFolkloreAssociation/