Poce dzeci zhora zdola …

Poce dzeci zhora zdola …

     Zvolávačka detí na rôzne detské hry niesla názov „Poce dzeci zhora zdola“ prierezového galaprogramu venovaného k 40. výročiu DFS Pavička zo Sečoviec, ktorého dlhoročnou dušou je dnes už p. exučiteľka MŠ Valéria Benedeková. Povedali by ste, že človek v určitom veku sa skľudní, začne byť apatický a nečinný. U p. Valérie je to skôr naopak. Musí držať neustále krok so svojimi deťmi v súbore. Prečo? Lebo to chce, lebo sa v tom čo robí našla, lebo ju to stále drží s chuťou objavoavť, učiť sa a odovzdávať.  To všetko bolo cítiť aj z premierového programu DFS Pavička v podaní malých a  veľkých Pavičat. Pomenovanie Pavička si vybrali deti  z chorovodnej piesne „Kadzi pavička ľecela, zlate piročka tracila …“ a pod týmto hrdým  názvom  ho nosia od jeho začiatku  a dominujú vždy tam, kde treba. 

     Pavička je členom VsFZ od roku 1991, t.j. od jeho začiatku. Naozaj verný člen, ktorý prináša radosť a úrodu. Sme naň hrdý i na ich  ďalších vedúcich akými sú: Magdaléna Kožuchová, a v súčasnosti Lucia Malecová a Domink Malec, ktorí pripravili  program nielen po  programovej stránke, ale aj technickej, tak aby všetko  jedno do druhého zapadalo, malo zmysel a plnilo svoj cieľ.  Program sa skladal zo štyroch častí detských pásem, speváckych sólových  blokov  a dvoch hostí. Vystúpenia detí od 2,5 ročných až po rodičov. Očarujúce umelecké podania od autentických improvizácii až po zosúladené technicky náročnejšie choreografie.  Naozaj pestré zoskupenie nielen tanečné,  vekové,  ale aj žánrové, pretože hostia sa prezentovali pop spevom a hudbou od evergrínov až po vlastnú tvorbu, ktorú v závere spievali aj pavičatá z Pavičky.

      Na záver sme nechýbali ani my svojou gratuláciou, pričom naše želania boli smerované na získavanie ešte väščích úspechov, vystúpení a nápadov zahrnuté v Ďakovnom liste, ktorý sme im odovzdali spolu s kyticou úprimných kvetov s nektárom pre náročných. Malí účinkujúci sa potešili sladkostiam a tomu, že to zvládli a mohli mať pozornosť divákov, ktorú si  nie vždy môžu takto vychutnať. Skoro po 2 hodinovom stretnutí s pavičkármi, sme odchádzali s príjemnými pocitmi domov, nezabudnúc na vrúcne prijatie, pohostenie, živelnú skvelú atmosféru, ktorá napovedala, že energia Pavičke určite nechýba a, že tá sa ešte určite  popasuje s nejdnou témou a spracovaním.

    Bolo to skvele, len tak ďalej …

 

Bc. Vlasta Horňáková DiS.art.
tajomníčka VsFZ

www.vsfzpp.sk

https://www.facebook.com/events/1962882197398142

https://www.facebook.com/PavickaSecovce

     

Jubilejný 25. ročník MF DFS Krojované bábiky za nami

KROJOVANÉ BÁBIKY  POD TATRAMI 2023

  • jubilejný 25. ročník –

Prvý júnový víkend priniesol vyvrcholenie jubilejného 25. ročníka Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Krojované bábiky 2023, ktorý je zaradený aj do medzinárodného kalendára folklórnych festivalov IOV. Organizátorom  bolo Podtatranské osvetové stredisko v Poprade, spoluorganizátormi Východoslovenské folklórne združenie, mestá Kežmarok a Poprad, obec Veľká Lomnica a domáce súbory, ktoré si na festival pozvali svojich hostí.  DFS Maguráčik mal ako jediný zahraničného hosťa, a to  Folklórny súbor Leluja  Provodov z  Českej republiky. Goralik z Kežmarku hostil ľudovú hudbu Stožok zo Stožka a DFS Poničan z Poník. Jánošíček zo Svitu sprevádzal DFS Grbarčieta z Bratislavy, ktorý reprezentuje menšinu Chorvátov žijúcich na Slovensku. Letnička z Popradu si pozvala Zemplínik z Michaloviec, DFS Venček z Popradu zase Jadlovček z Margecian. Bez hostí účinkovali súbory LomničaníkPodtatranček z Veľkej Lomnice.

Prvý deň festivalu začal v piatok sprievodom súborov od základnej školy vo Veľkej Lomnici na futbalový štadión, kde sa okrem Leluje z ČR a svitovského Jánošíčka s hosťom predstavili všetky súbory, aby v úvodnom programe festivalu bábik ukázali krásu tradičného umenia našich predkov. Poveternostné podmienky a chladný vietor pozmenili  plán suboriády, ale program otváracieho dňa to nenarušilo. Všetky súbory sa napriek počasiu usilovne snažili pripraviť pre divákov ten najkrajší umelecký zážitok. Ďalší plánovaný program festivalu – stretnutie účinkujúcich na súťaži „SUBORIÁDA“ – sa uskutočnil v telocvični základnej školy.  Hoci  s oneskorením, ale s veľkou vervou sa pustili do súťaženia všetky kolektívy.  V pretekoch skákania vo vreci sa nedal nikto zahanbiť a  rovnako veľké úsilie vynaložili chlapci i dievčatá. Nasledovala tanečná súťaž, kde v  tanci „cindruška“, ktorý je náprotivok odzemku, sa predstavili dievčatá. Išlo o to, ktorá z nich vydrží najdlhšie v podrepe tancovať. Je potrebné pochváliť všetky dievčatá za predvedené výkony. Chlapci sa predviedli v súťaži „odzemkárov“  a tiež zanechali veľmi dobrý dojem. Myslíme si, že aj  bolesti svalov rozhodli o tesných výsledkoch súťaže. V poslednej disciplíne – spev ľudových piesní na rôzne témy – sa postupne predstavili všetci súťažiaci. Boli sme milo prekvapení, koľko piesní na rôzne témy deti poznajú.   Za každú disciplínu získalo družstvo stužku a po skončení sa tieto zrátali. Víťazom sa stalo a prvenstvo obhájilo družstvo DFS Maguráčik z Kežmarku pred Zemplínikom z Michaloviec a Letničkou z Popradu. Nie je však dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa, čo potvrdili vzájomné priateľské gestá a úprimná radosť z účasti.

Sobotňajší program začal prijatím zástupcov všetkých zúčastnených súborov v obradnej sieni Mestského úradu v Poprade, pokračoval sprievodom mestom a otváracím galaprogramom na Námestí sv. Egídia. Pestrofarebný kolotoč krojov, piesní a tancov prilákal do ulíc Popradu množstvo divákov. Bábiky opäť zavítali pod Tatry, aby ukázali, akej ušľachtilej činnosti sa venujú deti vo folklórnych súboroch.

Záverečnému galaprogramu, ktorý sa už tradične koná v Kežmarku v popoludňajších hodinách, predchádza prijatie zástupcov zúčastnených kolektívov čelnými predstaviteľmi mesta. Tento rok viceprimátor Kežmarku Mgr. Bc. Jozef Matia – za aktívnej podpory účinkujúcich speváčok a ľudovej hudby DFS Maguráčik – pozdravil všetkých vedúcich folklórnych súborov „so svojimi živými bábikami“, poprial im veľa úspechov a pozval na ďalšie významné podujatia, ktoré organizuje mesto Kežmarok. Nedeľňajší deň umocnilo i krásne slnečné počasie, ktoré prilákalo do kežmarských ulíc a na hradné nádvorie množstvo divákov, ktorí si pozreli viac ako dvojhodinový program všetkých súborov so záverečným aktom výmeny bábik. Za búrlivého potlesku divákov sa naše bábiky pripravovali na cestu do iných kútov sveta, aby i takto demonštrovali  krásu a umenie našich predkov, ktoré s láskou uchovávajú folklórne kolektívy pre ďalšie generácie.

Súčasťou týchto dní bol aj Detský folklórny súbor Maguráčik, ktorý patrí medzi zakladateľov tohto festivalu a počas jeho existencie  ako jediný kolektív bol hostiteľom zahraničných súborov vo všetkých jeho ročníkoch. Za toto je potrebné poďakovať súboru, ale aj všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii jubilejného 25. ročníka festivalu, a to hlavne Podtatranskému osvetovému stredisku v Poprade, spoluorganizátorom: Východoslovenskému folklórnemu združeniu,  mestám Kežmarok a Poprad, obci Veľká Lomnica, ako aj všetkým ostatným kolektívom.  ĎAKUJEME!

 

Juraj Švedlár, vedúci DFS Maguráčik

Mgr. Iveta Pavlíková, vedúca ĽH

 

 

Zahájenie 25. jubilejného Medzinárodného festivalu DFS Krojované bábiky

     Dnes bol zahájený jubilejný 25. ročník Medzinárodného festivalu DFS KROJOVANÉ BÁBIKY, ktorý má svoju históriu naozaj pestrú. Je jedinečný nielen tým, že má  svoje niekoľkodňové trvanie, symbol bábik, tvorivými dielničkami, ale aj jeho umiestneninie na rôznych miestach.

Dnešným dňom  vo Veľkej Lomnici sprievodom obcou a následne programom  Budeme sa hrať bol jeho začiatok  umocnený krásnym počasím. Po skončení programu zasa následovala suboriáda pod názvom  Malo nás, poďte všetci medzi nás. Účastníci  sa mali možnosť pri rôznych animačných hrách bližšie zoznámiť medzi sebou a nadviazať kontakty.  Zlepšovali sa vo folklórnych prvkoch i zábavkách.

Zajtra je program sústredený do Popradu. Hneď od rána  bude prijatie účastníkov na MsÚ v Poprade, ktorý bude pokračovať sprievodom centra mesta Poprad o 11,00 hod. až do priestorov medzi kostolmi, kde začne o  12,00 hod. program  Naše krojované bábiky v Poprade. Predstavia sa všetci 12 účastníci festivalu.

Ani nedeľa nebude zaostávať za predošlými dňami. Súbory sa už od rána budú pripravovať na náročný program, ktorý si pre ne organizátori pripravili.  Aj mesto Kežmarok pripravilo pre zástupcov účastníkov prijatie na MsU v Kežmarku. Následne po tomto prijatí začína program pre verejnosť. Sprievod mestom o 13,30 počnúc od MsÚ až po hradné nádvorie, kde začne galaprogram pod názvom    Naše krojované bábiky  so začiatkom o 14,00 hod., na ktorý ste všetci srdečne pozvaní. Jedinečnosť tohto galaprogramu je i v tom, že je spojený  s aktom výmeny bábik, ktoré si medzi sebou súbory  vymenia na pamiatku.  Hradné nádvorie ponúka, prekrásnu atmosféru ako aj to, že sa predstavia  opäť so svojimi programami  účastníci festivalu:

DFS Goralik, Kežmarok
a hosť DFS Stožkárik, Stožok a DFS Poničan, Poniky
DFS Letnička, Poprad
a hosť DFS Zemplínik, Michalovce
DFS Maguráčik, Kežmarok
a hosť FS Leluja, Provodov, Česko
DFS Jánošíček, Svit
a hosť DFS Grbarčieta, Bratislava
DFS Venček, Poprad
a hosť DFS Jadlovček, Margecany
DFS Lomničanik, Veľká Lomnica
DFS Podtatranček, Veľká Lomnica

 

Nevšedne strávený voľný čas môžete zažiť jedine návštevou na tomto originálnom festivale, ktorého organizátorm je POS Poprad a Prešovský samosprávny kraj. Hlavným partnerom , ktorý festival  z verejných zdrojov  podporil je Fond na Podporu Umenia.  Ďalší spoluorganizátori sú Východoslovenské folklórne  združenie, Mesto Poprad s priamou podporou primátora mesta A. Danka, Obec Veľká Lomnica, Mesto Kežmarok, Múzeum Kežmarok, Detský famózny svet Svit, Marco restaurant Poprad. Medzinárodnou záštitou  festivalu je  sieť medzinárodných festivalov  Medzinárodnej organizácie ľudového umenia (IOV), ktoré pomáha pri zabezpečovaní zahraničných účastníkov.  Všetci organizátori i spoluorganizátori sú veľmi radi, že sa festival postupne dostáva do kondície predkovidových časov, čo je vidieť aj na pestrosti pripraveného programu nielen pre verejnosť, ale aj pre účastníkov.

 

https://folklore-festival-costumed-dolls.com

https://www.facebook.com/folklore.festival.costumed.dolls

https://www.instagram.com/costumeddolls/

https://www.facebook.com/osvetapoprad

https://www.facebook.com/EastslovakFolkloreAssociation/

Na margo knihy známeho choreografa ľudových tancov Vlada Urbana.

Dočítal som nedávno knihu Reči a úvahy o choreografii ľudového tanca Kultobin, Košice 2021 od uznávaného choreografa a dlhoročného umeleckého vedúceho folklórneho súboru Železiar z Košíc Vladimíra Urbana, ktorý vznikla v spolupráci so Zuzanou Bobríkovou a rozmýšľam nad jej obsahom a celým folklorizmom a folklórnym hnutím.

S Vladom sa poznáme roky a knihu mi daroval pri našom stretnutí vo Východnej vlani v lete na 69. ročníku folklórneho festivalu, s tým, že je zvedavý na môj názor. Knihu som prečítal tak povediac na jeden dúšok, ba aj napísal hneď sčerstva zopár slov, len nejak sa mi nahrnuli iné podnety a úlohy a text ostal v počítači. Mrzí ma, že knihe i tomuto počinu autorov sa nevenuje až tak veľká pozornosť, akú si zaslúži. Teraz na konci fašiangov pod vplyvom sezónnej zvýšenej popularity folklóru som sa k textu a vrátil pretože kniha ma potešila, obsah je zaujímavý je fajn a dobrý pomocník, a zíde sa každému kto začne laškovať so založením folklórneho súboru či skupiny.

Autor tam umiestnil na neveľkej ploche 125 strán veľa rôznych názorov viacerých choreografov, ktoré sa však nesú viacmenej v jednom duchu, teda podporujú myšlienky autora knihy, alebo rozvíjajú to čo spomenul v časti o svojich názoroch a skúsenostiach a niektoré necháva tak, pretože ich asi považuje za správne a pravdivé. Sám sa roky zaujímam o scénický i výtvarný folklorizmus, pretože z hľadiska fungovania kultúrnej tradície v súčasnej spoločnosti ide o procesy a javy podobné a v mnohom porovnateľné a pre mňa sa v oblasti použitia ľudového odevu na scéne v programoch folklórnych súborov a skupín sa prelínajú.
Takže knihu som si prečítal so záujmom a páči sa mi, že Vlado Urban na stránkach tejto knihy poukazuje na to, že tak ako aj v iných oblastiach ľudovej kultúry zdrojom mnohých nedorozumení je nevyjasnená terminológia, či lepšie povedané ignorovanie, alebo neovládanie ustálenej terminológie etnografie i folkloristiky a tým aj dôsledne sledovanie a vytvorenie obrazu javu či činnosti na scéne. Na to, aby sme vedeli o čom sa hovorí, mali by sme hovoriť konkrétne o konkrétnych javoch ľudovej kultúry, nie všetko zakryť termínom ľudové tradície, ba stretávame sa aj s pojmom ľudový folklór. Pretože každá činnosť ľudí má svoju terminológiu, ktorá sa používa na to, aby ľudia vedeli o čom hovoria a žiaľ akási širokospektrálnosť niektorých pojmov, ktoré sa mnohé stali v oblasti folklorizmu frázami sa akosi pri spracovaní ľudových tancov, spevu, hudby na javisku donekonečna opakujú, či už na festivaloch, v televízii, rozhlase i v tlači. Hovorí o obnovovaní, či prezentácii ľudových tradícii, ale nekonkretizuje o čom z ľudovej kultúry sa hovorí.

Je jasné, že takto kriticky to vníma aj Vlado Urban a upozorňuje na túto skutočnosť na začiatku knihy keď píše“ od začiatku knihy sa objavujú rôzne názvy a pomenovania, no často sa za tým istým pomenovaním nemusí skrývať rovnaký obsah“. Žiaľ keď takto „ chudobne“ prezentujeme len tradície, a len folklór pripravujeme sa o možnosť hlbšej prezentácie konkrétnych javov kultúry ľudu a ich prezentácie v činnosti súboru či skupiny, alebo len danej choreografie, ktoré pod tento termín zahrňujeme. Je to ako keby v rádiu vám hovorili informácie o frekvenciách rádiových vĺn vysielania namiesto obsahu vysielania. Na rôzne aspekty a vzájomnej previazanosti folklórnych prejavov s celou škálou etických a estetických noriem ako i etikety v ľudovej kultúre i veľmi trefne a prakticky upozorňuje ako sám Urban, tak aj Štafan Kocák, dlhoročný choreograf a vedúci folklórneho súboru Vranovčan, v časti, kde sa venuje kritickej analýze získaných poznatkov pri príprave choreografického diela a to ako vlastného výskumu tak využívania filmových dokumentov.

Musím konštatovať, že Urbanova kniha je vzácnym dokumentom, súhrnom názorov a skúseností Vlada Urbana, jeho hľadania cesty za čo najlepšou javiskovou prezentáciou ľudového tanca, spevu a hudby aj ich kontextov v tradičnej kultúre ľudu. Kniha obsahuje množstvo postrehov autora, ale i názorov iných choreografov, časových súputníkov Vlada Urbana na tomto poli, ktorým dal priestor s cieľom, aby sa vyjadrili k vlastnej choreografickej práci, ale i vyjadril svoj pohľad na spracovanie ľudových tancov pre potreby javiskovej prezentácie. Je pochopiteľné, že prevažujú názory, ktoré podporujú práve Urbanove skúsenosti a jeho pohľad na prácu choreografa ľudového tanca. Tak ako sú zaujímavé Urbanove úvahy, také sú aj názory iných choreografov a ľudí pracujúcich okolo scénickej prezentácie ľudového tanca, spevu a hudby, ktoré sprostredkúva v tejto knihe. Samozrejme názory sú rôzne a idú do rôznej hĺbky a tak sa tu objavujú príspevky od akademicky presných formulácii choreografa a pedogóga VŠMU doc. Janka Blahu, prof. Milana Laščáka, prof. Oskára Escheka, Dr. Stanislava Dúžeka, prof. Hany Hlôškvej, doc. Juraja Hamara až po názory a skúseností dlhoročných úspešných praktikov choreografie ako zaslúžilých umelcov Melánie Nemcovej a Juraja Kubánku, Násira Zoberiho, Viliam Ján Gruska, Ilju Zeljeknku, Vladimíra Kyseľa, Milana Hvižďáka, Igora Kovčoviča, Jána Ďurovčíka, Jozefa Lehotského. A nájdu sa tam aj mená ako Miroslava Palanová, Dušan Hégli, Balázs Fűgedi, ale i mladší ako Martin Urban, Michal Dudáš, Norbert Varga ,Ján Vajda,Štefan Štec. Čitateľ na 130  stranách textu môže sa začať orientovať v tejto problematike, získava možnosť cez Urbana a výber názorov jeho priateľov a kolegov vniknúť do problematiky okolo obsahu práce folklórnych súborov a vôbec spracovania ľudového tanca, spevu a hudby na scénu. V závere knihy prácu vyššie spomínaných autorov v stručných charakteristikách aj predstaví.

Tešilo ma, že som pri čítaní narážal na viaceré témy a otázky, o ktorých sme už pred rokmi často s Vladom a mnohými tam uvedenými autormi príspevkov diskutovali, a ktoré hýbu svetom folklorizmu aj dnes. Do folklórneho hnutia sa pridávajú stále nový ľudia, nadšenci, ktorí v rámci svojho nadšenia a lásky k folklóru, náhleho vzplanutia často majú dojem, že dňom ich objavu ľudovej kultúry sa začína samotná ľudová kultúra ba aj záujem o ňu a všetko, čo bolo doteraz je nezaujímavé a málo podnetné, slabé a teraz a sa to začne diať. Žiaľ často vynachádzajú teplú vodu a priznám, beriem ich nadšenie, teší ma že to milujú, zbožňujú, bránia, ale občas mi už chýba chuť vysvetľovať potrebu pozrieť sa na to čo sa v tomto smere robilo pred rokmi a deje už desaťročia. Myslím, že táto kniha je aj takým sprievodcom o čom rozmýšľal a rozmýšľa jeden z úspešných choreografov ľudového tanca, na ktoré mená a na ktorých autorov odborných kníh sa orientovať pri získavaní prehľadu o problematike choreografie ľudového tanca.

Tak ako to chápem ja, zlatou niťou týchto diskusií a úvah je miera pravdivosti odrazu a informácií získaných pozorovaním a dokumentáciou autentických prejavov života ľudového tanca, piesne a hudby, alebo sledovaním starších filmových a televíznych záznamov autentických nositeľov tanečnej, hudobnej a spevnej kultúry. Takpovediac kritické zhodnotenie získaných informácií, ktoré choreograf vkladá do konečnej podoby umeleckého diela tvoreného nielen ním samotným, ale aj osobnosťami tanečníkov, spevákov a muzikantov za pomoci, ktorých špecifického nadania, vytvára takéto javiskové spracovanie pri nutnosti dodržiavania špecifických kritérií javiskového priestoru a tak povediac divadelného času. Lebo konečný produkt má síce podať určitú informáciu, tá je zväčša v názve programu, ale v prvom rade má pôsobiť cez vnímanie, pocity krásy, harmónie hudby, spevu a pohybu, a to je umenie. Ak sa to nedarí, tak to je trápenie pre divákov i pre účinkujúcich. Zdá sa, že je práve na choreografovi nájsť tú únosnú mieru rozumu a citu, mieru, ktorá osloví špecifickou rečou aj diváka bez znalostí kontextov slovenskej ľudovej kultúry.

Urban napísal sviežu knihu, o vážnych veciach ľahkým spôsobom, takže dokáže ju čítať aj človek chodiaci na festivaly, či vystúpenia folklórnych súborov len občas, ale mnoho dá aj vážnym záujemcom o prezentáciu ľudovej kultúry či už na scéne, vo filme, alebo na obrazovke. Jej obsah spestrili výberom a vlastným spracovaním ľudových ornamentov z nábytku, výšiviek, tkanín a odevu ilustrátori Feďo Majcherek, Zuzana Riššová a Janka Fajtová.

PhDr. Martin Mešša